130 متر تجاری بر گیشا پر تردد

1/1
130 متر تجاری بر گیشا پر تردد

130 متر تجاری بر گیشا پر تردد

رهن و اجاره مغازه (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ رهن
توافقی
مبلغ اجاره
توافقی
تهران
گیشا
130 متر
سال 1385
1 خواب
توضیحات

توضیحات تکمیلی تماس شاهین

ثبت نظر