باغبانی پاسداران جردن ولنچک نیاوران الهیه پونک

1/1
باغبانی پاسداران جردن ولنچک نیاوران الهیه پونک

باغبانی پاسداران جردن ولنچک نیاوران الهیه پونک

گل و گیاه (خدماتی)

تهران
تجریش
توضیحات

کلیه خدمات باغبانی وسمپاشی درخت کاری گل کــاری چمن کاری بیل زدن باغچه جابه جایی خاک وکود باغچه جابه جایی انواع گل ودرختان چهار فصل گل های چهار فصل ماندگار کود های اورگانیک ورمی کمپوس وشیمیایی کود گوسفندی گاوی بابهترین کیفیت هر نوع گل گیا آفتابی وغیر آفتابی با ضمانت کاشت تجربه باغبانی نگهداری فضای سبز تمام نقاط تهران نیاوران ..پاسداران قیطریه منظریه کامرانیه زعفرانیه شهرک غرب ولنچک انقلاب اسلامی جردن ولیعصر تجریش زعفرانیه میرداماد الهیه نواب صادقیه پونک الهیه چیکار باغبانی سیار