عکس پیشفرض

سوییت

رهن و اجاره سوئیت (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ رهن
10,000,000 تومان
مبلغ اجاره
1,500,000 تومان
تهران
تهرانپارس
متر
سال
خواب
طبقه
درخواست خرید ملک