اجاره مغازه بلوار نصر

کد آگهی
12

رهن و اجاره مغازه (تجاری)

8 ماه پیش

مبلغ رهن
100,000,000 تومان
مبلغ اجاره
10,000,000 تومان
کرمان
محله
60 متر
سال 1392