مغازه خواجه عبدالله ابوذر شمالی بر اصلی

مغازه خواجه عبدالله ابوذر شمالی بر اصلی

رهن و اجاره مغازه (تجاری)

7 ماه پیش

مبلغ رهن
7,500,000,000 تومان
مبلغ اجاره
75,000,000 تومان
تهران
سید خندان
100 متر
سال 1371
توضیحات

100 متر مغازه 4 دهنه ارتفاع 4 متر بر 18 متر سه بر گاز برق تلفن مشاور منطقه ///////شمشیری