آهنگری وجوشکاری سیار ساخت.نصب

1/2
آهنگری وجوشکاری سیار ساخت.نصب
آهنگری وجوشکاری سیار ساخت.نصب

آهنگری وجوشکاری سیار ساخت.نصب

پیمانکار درب اتوماتیک (تاسیساتی)

تهران
شادآباد
توضیحات

**جوشکاری ساخت ونصب انواع سازه فلزی** ساخت ونصب درب وپنجره ساخت ونصب آلاچیق ساخت ونصب انواع حفاظ ونرده ساخت ونصب انواع قفسه وفنس کشی ساخت ونصب انواع فرم ساخت ونصب اسکلت های فلزی ساخت ونصب خرپاوفلاشینگ ساخت سایبان برای حیاط وپارکینگ ***تخریب وبرشکاری*** ساخت چهارپایه وزیرکولری انواع جوشکاری وخورده کاری توسط استادکار ***کلیه مناطق تهران***

ثبت نظر