تخریب و کنده کاری ساختمان

تخریب و کنده کاری ساختمان

پیمانکار تخریب (ساختمانی)

بوشهر
محله
توضیحات

باسلام تخریب اپن دیوار وانواع بتن تکاندن انواع کاشی سرامیک نما وگچ سوراخ وشیارزدن دیوار و سقف جهت ردکردن لوله وکابل برق حفره کانال وانواع گود بادریل سنجد چکش و پوک باافراد متخصص و کاربلد باقیمت مناسب انجام میدهیم

ثبت نظر