1/2
زمین به متراژ 400
زمین به متراژ 400

زمین به متراژ 400

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
2,500 تومان
قیمت هر متر
6 تومان
فومن
محله
400 متر
توضیحات

زمین در دل کو متری 2500

ثبت نظر