۵۰مترمغازه با ۲۰متربالکن

خرید و فروش مغازه (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
60,000,000 تومان
کرج
مشکین‌دشت
50 متر
توضیحات

سند مادر قولنامه ازسند اب برق گاز بربلوار

ثبت نظر