1/5
۱۴۰متر مناسب مطب در طرقبه
۱۴۰متر مناسب مطب در طرقبه
۱۴۰متر مناسب مطب در طرقبه
۱۴۰متر مناسب مطب در طرقبه
۱۴۰متر مناسب مطب در طرقبه

۱۴۰متر مناسب مطب در طرقبه

رهن و اجاره مغازه (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ رهن
200,000,000 تومان
مبلغ اجاره
15,000,000 تومان
مشهد
وکیل آباد
140 متر
سال 1401
طبقه 1
توضیحات

۱۴۰متر دارای اسانسور تمیز شیک مناسب مطب و اداری

ثبت نظر