معرفی محله دهکده المپیک
ساخت وطراحی ونصب کانال های گالوانیزه ودریچه های تنظیم هوا
ساخت وطراحی ونصب کانال های گالوانیزه ودریچه های تنظیم هوا

ساخت وطراحی ونصب کانال های گالوانیزه ودریچه های تنظیم هوا

1399/6/27

پیمانکار
تاسیساتی
کانال سازی
تهران
دهکده المپیک

ساخت و نصب کانالهای فشار مثبت چهارگوش و گرد دریچه‌های تنظیم هوا و زیرفن کوئل وموتورخانه کلاهکهای صنعتی نصب سانتی فیوژ آبرو فلاشینگ ورق کاری برزنت شیروانی کانال هایی عایقی فونلیک