1/1
خرید ۲۲۰ متر کلنگی

خرید ۲۲۰ متر کلنگی

خرید و فروش کلنگی (مسکونی)

3 ماه پیش

مبلغ فروش
87,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
395,454,545 تومان
تهران
سعادت آباد
220 متر
توضیحات

۲۲۰ متر تک مالک بر ۱۰ گذر ۱۴ شمالی سند تک برگ تخلیه قابلیت تجمیع فروشنده واقعی

ثبت نظر