فروش زمین کردان کوچه فرشته

1/13
فروش زمین کردان کوچه فرشته
فروش زمین کردان کوچه فرشته
فروش زمین کردان کوچه فرشته
فروش زمین کردان کوچه فرشته
فروش زمین کردان کوچه فرشته
فروش زمین کردان کوچه فرشته
فروش زمین کردان کوچه فرشته
فروش زمین کردان کوچه فرشته
فروش زمین کردان کوچه فرشته
فروش زمین کردان کوچه فرشته
فروش زمین کردان کوچه فرشته
فروش زمین کردان کوچه فرشته
فروش زمین کردان کوچه فرشته

فروش زمین کردان کوچه فرشته

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
12,000,000,000 تومان
کرج
آزادگان
توضیحات

با سلام یک قطعه زمین باغ کردان کوچه فرشته: 1.نما رومی دیوارها شسته شده. 2. به مساحت 1000 متر مربع. 3.دارای سند مادر و بنچاق قدیمی و چهار دیواری شده. 4.دارای برق گاز و آب کشاورزی. 5. ملک های مجاور ویلا سازی شده. #####قیمت توافقی##### « « « آدرس زمین باغ:کردان خیابان فرشته جنب باغ پوپک»»» با این شماره تماس گرفته شود:

ثبت نظر