1/7
بلوک سبک سیمانی استاندارد
بلوک سبک سیمانی استاندارد
بلوک سبک سیمانی استاندارد
بلوک سبک سیمانی استاندارد
بلوک سبک سیمانی استاندارد
بلوک سبک سیمانی استاندارد
بلوک سبک سیمانی استاندارد

بلوک سبک سیمانی استاندارد

بلوک (ساختمانی)

تهران
شهران
توضیحات

فروش مصالح ساختمانی جزیی و کلی در تهران و شهرستان با قیمت رقابتی فروش بلوک سبک سیمانی استاندارد (دو) 2 ، (سه) 3 و (چهار) 4 جداره دارای تاییدیه استاندارد ملی 7782 عایق صوت و حرارت بالاترین کیفیت مناسب ترین قیمت

درخواست صفحه ی تخصصی مشاور املاک