گچکاری . تخریب .راویز کاری. کاشی کاری. سفید کاری

1/2
گچکاری . تخریب .راویز کاری. کاشی کاری. سفید کاری
گچکاری . تخریب .راویز کاری. کاشی کاری. سفید کاری

گچکاری . تخریب .راویز کاری. کاشی کاری. سفید کاری

پیمانکار کاشی کاری (ساختمانی)

تهران
تهرانپارس
توضیحات

انواع کارهای گچ کاری ساختمان انجام میشود انواع گچ بری ابزار زنی انجام میشود با نازلترین قیمت تخریب شومینه جابجایی تمام کارهای ساختمان انجام میشود.

ثبت نظر