زمین فروشی هزار متر توس ۱۶۵ ناظر آباد

زمین فروشی هزار متر توس ۱۶۵ ناظر آباد

خرید و فروش زمین (مسکونی)

2 هفته پیش

مبلغ فروش
800,000,000 تومان
قیمت هر متر
800,000 تومان
مشهد
بلوار توس
1000 متر