مغازه فروشی پاخور عالی بلوار ابوذر پل پنجم معاوضه هم میشود

عکس پیشفرض

مغازه فروشی پاخور عالی بلوار ابوذر پل پنجم معاوضه هم میشود

تهاتر مغازه (تجاری)

9 ماه پیش

مبلغ فروش
7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
140,000,000 تومان
تهران
آهنگ
50 متر
سال 1398
خواب
طبقه
آدرس

بلوار ابوذر پل پنجم

توضیحات

مغازه فروشی بلوار ابوذر پل پنجم پاخور عالی معاوضه هم دارد املاک حامد