ایزوگام دولایه دلیجان وشرق قیرگونی حتی 1متر ایزوگام دولایه دلیجان وشرق قیرگونی حتی 1متر

1/1
ایزوگام دولایه دلیجان وشرق قیرگونی حتی 1متر ایزوگام دولایه دلیجان وشرق قیرگونی حتی 1متر

ایزوگام دولایه دلیجان وشرق قیرگونی حتی 1متر ایزوگام دولایه دلیجان وشرق قیرگونی حتی 1متر

خدمات دیگر (ساختمانی)

تهران
صادقیه
توضیحات

بانام خدا وباسلام::::::: نصب ایزوگام دولایه دلیجان وشرق با ضمانت10 ساله وببمه5ساله وزیر سازی رایگان ونظافت وجابه جایی کولر رایگان نصب درتمام مناطق تهران وکارهای خورده کاری «««ایزوگام»»» وایزوگام کاری. تعویض راه اب پشت بام تشخیص نم ورطوبت وچکه های بارانی توسط کارشناس ورفع سریع با حدقل هزینه ،سریع انجام قیرگونی سرویس های بهداشتی به صورت تک لایه ودولایه یا بامصالح ویا به صورت دستمزدی با توافق دو طرفه وانجام آسفالت پشت بام ومحوطه ولکه گیری های اسفالت به صورت شبانه روز وحتی ایام تعطیلات در خدمت شما هستیم با شماره ثبت««««67834»»»با سپاس از سایت دیوار به امید دیدار««یا حق»»