خرید زمین تجاری مسکونی درصومعه سرا

1/10
خرید زمین تجاری مسکونی درصومعه سرا
خرید زمین تجاری مسکونی درصومعه سرا
خرید زمین تجاری مسکونی درصومعه سرا
خرید زمین تجاری مسکونی درصومعه سرا
خرید زمین تجاری مسکونی درصومعه سرا
خرید زمین تجاری مسکونی درصومعه سرا
خرید زمین تجاری مسکونی درصومعه سرا
خرید زمین تجاری مسکونی درصومعه سرا
خرید زمین تجاری مسکونی درصومعه سرا
خرید زمین تجاری مسکونی درصومعه سرا

خرید زمین تجاری مسکونی درصومعه سرا

خرید و فروش زمین (مسکونی)

3 روز پیش

تهاتر
مبلغ فروش
16,753,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,699,867 تومان
صومعه سرا
محله
4528 متر
توضیحات

زمین 4528 مترمربع بر 110 متر(جاده ترانزیت وبین المللی) سندتک برگ چاه اب دارای پروانه تجاری ومسکونی اقدام جهت دریافت پروانه گردشگری وبوم گردی قابلیت استفاده برای تالار. فروشگاهای بزرگ متمع خدمات بین راهی پمپ گازوبنزین سرخانه سنتی هتل اقامتگاه بو گردی درصورت تمایل مشارکت نیز قابل مذاکره میباشد

ثبت نظر