1/6
فروش صنعتی تجاری
فروش صنعتی تجاری
فروش صنعتی تجاری
فروش صنعتی تجاری
فروش صنعتی تجاری
فروش صنعتی تجاری

فروش صنعتی تجاری

خرید و فروش سوله (صنعتی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
49,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
13,424,657 تومان
بابلسر
محله
3650 متر
سال 1375
4 خواب
آدرس

بابلسر به بابل قبل از پلیس راه

توضیحات

۳۶۵۰ متر زمین ۱۹۰۰ متر سوله دو بهر بهر جلو ۲۵ متر بهر پشت ۲۷ متر برق و گاز صنعتی سند شش دانگ