فروش باغ زمین

خرید و فروش زمین (مسکونی)

3 ماه پیش

تهاتر
مبلغ فروش
20,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
20,000,000 تومان
تهران
تجریش
1000 متر
سال 1392
توضیحات

باغ مشجر سهمیه اب کشی شده ویوابدی سریداری قابل ساخت بر جاده اصلی

ثبت نظر