پارکینگ مکانیزه و رفع مزاحم پارکینگ

1/2
پارکینگ مکانیزه و رفع مزاحم پارکینگ
پارکینگ مکانیزه و رفع مزاحم پارکینگ

پارکینگ مکانیزه و رفع مزاحم پارکینگ

خرید و فروش مغازه (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
توافقی
تهران
ولنجک
10 متر
سال 1401
توضیحات

پارکینگ مکانیزه و رفع مزاحم پارکینگ

ثبت نظر