جوشکاری سیار ظرف کار ۲۴ساعته

1/2
جوشکاری سیار ظرف کار ۲۴ساعته
جوشکاری سیار ظرف کار ۲۴ساعته

جوشکاری سیار ظرف کار ۲۴ساعته

خدمات دیگر (تاسیساتی)

تهران
پونک
توضیحات

جوشکاری سیار تهران و آهنگری سیار تهران خدمات تاسیساتی و چوشکاری ● ساخت ونصب در و پنجره آهنی ● ساخت نرده آهنی ● ساخت راه پله آهنی ● ساخت و نصب سردری ● ساخت و نصب انواع حفاظ ساختمانی ● ساخت شیروانی ساختمان ● ساخت و نصب سایبان درب ساختمان ● لوله کشی گاز ● لوله کشی آب ● نصب ایرانت

درخواست صفحه ی تخصصی آژانس املاک