کاشیکار کاشی کار سرامیک‌کار کاشی کاری

1/7
کاشیکار کاشی کار سرامیک‌کار کاشی کاری
کاشیکار کاشی کار سرامیک‌کار کاشی کاری
کاشیکار کاشی کار سرامیک‌کار کاشی کاری
کاشیکار کاشی کار سرامیک‌کار کاشی کاری
کاشیکار کاشی کار سرامیک‌کار کاشی کاری
کاشیکار کاشی کار سرامیک‌کار کاشی کاری
کاشیکار کاشی کار سرامیک‌کار کاشی کاری

کاشیکار کاشی کار سرامیک‌کار کاشی کاری

پیمانکار کاشی کاری (ساختمانی)

تهران
پونک -منطقه-2
توضیحات

انجام صفر تا صد کلییه کارهای بازسازی ، کاشیکاری و سرامیک کاری در تمام ابعاد به صورت چسبی و دوغابی انجام کاشی کاری اسلپ کاشی بین کابینتی سنگ انتیک رفع نم وعایق سرویس بهداشتی و حمام کلییه کارها توسط استاد کار باتجربه و حرفه ایی انجام میشود کار در تمام نقاط تهران پذیرفته میشود پاسخگویی ۲۴ ساعته