ساخت و نصب کانال های کولری

عکس پیشفرض

ساخت و نصب کانال های کولری

کانال سازی (تاسیساتی)

تهران
محله
توضیحات

داکت اسپیلیت نصب کولر آبی و گازی دریچه تنظیم هوا

آموزش مشاور املاک