زمین در جزیره قشم دفاری

زمین در جزیره قشم دفاری

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,412,429 تومان
کرمان
محله
708 متر
توضیحات

زمین واقع در روستای دفاری در جزیره قشم بهترین موقعیت جهت سرمایه گذاری برای بوم گردی خرید و فروش ملک در تمام نقاط جزیره

ثبت نظر