1/1
زمین فروشی بندرانزلی

زمین فروشی بندرانزلی

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
350,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,500,000 تومان
بندر انزلی
محله
100 متر
توضیحات

یک قطعه زمین دور دیوار محصور خاکریز داخلش شده کوچه آسفالت اطراف ساخته شده امتیازات آب برق گاز تلفن سر زمین دارای نقشه یو تی ام نسخ معتبر هم آن کد رهگیری

ثبت نظر