نماسیمانی رومی کلاسیک شسته آبساب و سیمانکاری

1/1
نماسیمانی رومی کلاسیک شسته آبساب و سیمانکاری

نماسیمانی رومی کلاسیک شسته آبساب و سیمانکاری

پیمانکار جوشکاری (ساختمانی)

تهران
ستارخان
توضیحات

اجرای تخصصی نما رومی سیمانی و کلیه ی امور سیمانکاری شسته، آبساب ،سیمانبری دستی جوشکاری و آهن کشی نما اجرای نانو با صدها نمونه کار قابل بازدید و ارزنده

ثبت نظر