ملک صنعتی ۱۰هزار متری، ۱۲۰۰ متر سوله و دفتر اداری

1/1
ملک صنعتی ۱۰هزار متری، ۱۲۰۰ متر سوله و دفتر اداری

ملک صنعتی ۱۰هزار متری، ۱۲۰۰ متر سوله و دفتر اداری

خرید و فروش سوله (صنعتی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
75,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
7,500,000 تومان
تهران
شهر ری
10000 متر
توضیحات

((فروش به صورت یکجا یا ۵۰ درصد )) ملک صنعتی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع به همراه سوله ۱۲۰۰ متری و ۲۰۰ متر دفتر اداری در قاسم آباد (شورآباد) سند شش دانگ و آب و گاز و برق ۳ فاز

ثبت نظر