24متر مغازه. تعمیرگاه. موقعیت عالی

1/10
24متر مغازه. تعمیرگاه. موقعیت عالی
24متر مغازه. تعمیرگاه. موقعیت عالی
24متر مغازه. تعمیرگاه. موقعیت عالی
24متر مغازه. تعمیرگاه. موقعیت عالی
24متر مغازه. تعمیرگاه. موقعیت عالی
24متر مغازه. تعمیرگاه. موقعیت عالی
24متر مغازه. تعمیرگاه. موقعیت عالی
24متر مغازه. تعمیرگاه. موقعیت عالی
24متر مغازه. تعمیرگاه. موقعیت عالی
24متر مغازه. تعمیرگاه. موقعیت عالی

24متر مغازه. تعمیرگاه. موقعیت عالی

خرید و فروش مغازه (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
850,000,000 تومان
قیمت هر متر
35,416,666 تومان
محمود آباد
محله
24 متر
سال 1400
توضیحات

"خرید امن را با هیرکانی تجربه کنید" این مغازه در منطقه ای برند قرار دارد و موقعیت خیلی خوبی برای تعمیرگاه دارد چون دارای چال سرویس است.

ثبت نظر