1/2
ترمووال چوب طبیعی
ترمووال چوب طبیعی

ترمووال چوب طبیعی

تزئینات داخلی (تزئیناتی)

تهران
مرزداران
توضیحات

ترمووال آرکا ترمووال ها چوبی، پنلهای به عرض 20 و طول 4 متر طول هستند که توسط چوب روسی با کیفیت و در رنگ بندی های مختلف تولید و قابل سفارش هستند. ترمووال های چوب طبیعی به غیراز کاربرد در دکوراسیون داخلی قابلیت اجرا در نمای ساختمان را نیز دارا هستند.