زمین باغستان غربی لاله ها قبل ۲۰ متری

زمین باغستان غربی لاله ها قبل ۲۰ متری

خرید و فروش زمین (مسکونی)

1 ماه پیش

مبلغ فروش
36,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
72,000,000 تومان
کرج
باغستان
500 متر
توضیحات

بر ۱۰ مناسب سرمایه گذاری مناسب سازنده مناسب مصرف کننده دارای ۳ واحد ۱۲۰ متری در ۱ طبقه

ثبت نظر