حمل نخاله ومصالح خدمات جوشکاری

1/2
حمل نخاله ومصالح خدمات جوشکاری
حمل نخاله ومصالح خدمات جوشکاری

حمل نخاله ومصالح خدمات جوشکاری

پیمانکار حمل نخاله و مصالح (ساختمانی)

تهران
ستارخان
توضیحات

حمل نخاله وتوزیع مصالح به نواب وستارخان خدمات جوشکاری به صورت سیار حمل انواع سیمان تهران وشهرستان سمیان سفید حمل ماسه گونی شده و فله ای انواع پودر سنک زیر کار وسفید کاری آجر سوراخ دار و آجر کری و توزیع تمامی مصالح استفاده در ساختمان

ثبت نظر