1/2
سنگکارونماکار
سنگکارونماکار

سنگکارونماکار

پیمانکار بازسازی (ساختمانی)

تهران
جنت آباد مرکزی
توضیحات

نماکار سنگکاری وآجرنما کاری اجرای انواع نمای سنگ وآجر وترکیبی مدرن وسنتی سفت کاری،بنایی،کاشیکاری پله وراهپله تخریب وبازسازی منازل و امادگی همکاری با ارگان ها و سازندگان محترم با اکیپ کاملا مجرب تمام نقاط تهران

ثبت نظر