اجرای سنگ و سرامک های اسلب

1/1
اجرای سنگ و سرامک های اسلب

اجرای سنگ و سرامک های اسلب

سنگ (ساختمانی)

تهران
الهیه
توضیحات

اجرای سنگ و سرامک های اسلب با هر نوع شرایط خوشک و دوغابی و چسبی کاملا تخصصی اجرای نما های رومی و طرح دار اجرای سنگ های انتیک و قیچی و سنگ های پش ساخته... اجرای سنگ های کوهی از قبیل اب نما برکه دیوار حیاط و حیاط سازی