user-image

مهندس بهزاد اتابکی

logo

استودیو بهزاد اتابکی

تهران

درباره من

بهزاد اتابکی متولد۱۳۵۱، در سال ۱۳۷۷ کارشناسی ارشد معماری را از دانشگاه آزاد تهران مرکز، در سال ۱۳۸۰ کارشناسی ارشد طراحی شهری را از دانشگاه تهران و در سال ۱۳۸۵ کارشناسی ارشد معماری منظر را از دانشگاه شهید بهشتی، دریافت نمود.از سال ۱۳۷۷ فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد و در زمینه‌های طرح و مطالعات معماری و شهرسازی، طراحی و مدیریت اجرایی پروژه های معماری، معماری منظر و معماری داخلی تجربیات فراوانی کسب نموده است.در سال ۱۳۹۴، نماینده معماری ایران و مدیر هنری پاویون ملی ایران در بینال معماری ونیز ۲۰۱۶ بود .در سال ۱۳۸۶ با دریافت بورس مطالعاتی بنیاد ژاپن، مطالعات خود پیرامون معماری ژاپن در دوره معاصر را به انجام رسانید. همچنین کاندید دریافت جایزه آقا خان بوده و در مسابقات معماری متعددی شرکت داشته که در تعدادی از آنها برگزیده شده است.
افتتاح حساب: