user-image

مهندس محمد یاسر موسی پور

logo

تهران

درباره من

مهندس محمد یاسر موسی پور دانش‌آموخته‌ی دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی است. او در زمینه تدریس در دانشگاه هم فعال بوده است.
افتتاح حساب:
1401-8-26

مهندس محمد یاسر موسی پور