user-image

حمید فضل اللهی

logo

فضل گروپ

تهران - زعفرانیه

درباره من

حمید فضا اللهی مدرک کارشناسی عمران خود را از دانشگاه ازاد تهران جنوب در سال 1380 دریافت نمود. وی فعالیت حرفه ای خود را در سال 1375 با ساخت پروژه ای در خیابان شیراز شمالی آغاز نمود. گروه ساختمانی فضل اللهی با مدیریت ایشان فعالیت خود را در زمینه ساخت واحد های مسکونی از سال 1376 آغاز نمود و با افتخار پروژهایی از قبیل مجتمع های مسکونی پارادایس پارک 1 ، 2 ، 3 و 4 را در سوابق خود دارد.
افتتاح حساب: