انتخابات ۲۹ فروردین احتمالا به شهریور ۹۹ موکول می‌شود

انتخابات ۲۹ فروردین احتمالا به شهریور ۹۹ موکول می‌شود

20 اسفند 1398

اخبار مسکن

انتخابات ۲۹ فروردین احتمالا به شهریور ۹۹ موکول می‌شود
انتخابات ۲۹ فروردین احتمالا به شهریور ۹۹ موکول می‌شود سخنگوی دولت: اگر تا روز ۲۹ فروردین شرایط کرونا در کشور به همین وضع باشد، با هماهنگی شورای نگهبان تاریخ برگزاری مرحله دوم انتخابات در حوزه های مشمول به تاریخ دیگری موکول خواهد شد. مثلا احتمال دارد به شهریور موکول شود منبع: تسنیم