انواع سبک معماری

انواع سبک معماری

19 آذر 1398

معماری

پیش خرید آپارتمان در تهران
با کمی دقت به معماری اطرافمان متوجه تنوع آن در سبک مس شویم که هرکدام الهام گرفته از احساسی و بیانگر طرز فکر و نگاه معمار خالق آن بوده است معماری کلاسیک (Classical) به نحوی می‌توان گفت که سبک معماری کلاسیک مادر تمام سبک‌های معماری است. تناسبات زیبا و ظاهر باوقار و باشکوهی که در این سبک از معماری به کار گرفته شده است، زمینه را برای ایده‌های جدید و تحولات آینده فراهم ساخت. عبادتگاه‌های اصلی و سایر نقاط شاخص شهری در تمدن یونان باستان و تمدن روم، به وسیله سبک معماری کلاسیک ساخته شده‌اند. آثار و نشانه‌های سبک معماری کلاسیک هم اکنون در اکثر شهرهای مهم و پایتخت‌های تمدن‌های نام برده دیده می‌شود که برای شناختن آن یک سری نشانه‌های شاخص وجود دارد. این سبک را چگونه تشخیص دهیم: سبک معماری کلاسیک را معمولا می‌توان به کمک یک سری نشانه شناخت که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مواردی همچون: ساختمان‌های بزرگ و وسیع، به کار بردن طرح‌های خمیده یا گرد در ساختمان یا به طور کلی گرد بودن بنا، ستون‌ها و جداره‌هایی از بناهای شاخص که به صورت دستی کنده‌کاری شده‌اند و کنگره‌دار هستند و در بسیاری از موارد متعلقات زینتی خاصی که به آن‌ها الحاق شده، است اشاره کرد. این سبک را در کجا ببینیم: آمفی تأتر کولوسئوم و معبد پاتئون در رم و آکروپولیس در آتن از جمله مثال‌های بارز بناهایی هستند که از معماری کلاسیک در ساخت آن‌ها استفاده شده است. معماری روم شرقی (Byzantine) هنر بیزانس، هنری است که تجلی‌گاه جهان مسیحیت است. در هنر این دوران همچون سایر نحله‌های هنری، تاثیرات شیوه‌های بیان اعصار گذشته که با عنوان بینش هنری از آن یاد می‌شود، استمرار دارد. هنر معماری در روم شرقی ( بیزانس ) در قرن ششم میلادی با آغاز حکومت « ژوستی نیانوس » به وجود آمد. دوران فرمانروایی او را «نخستین عصر طلایی »هنر امپراتوری روم شرقی نام گذاری کرده اند. درزمان ژوستی نیانوس شهر راونا به صورت پایگاه عمده ای برای گسترش نفوذ سلطه ی بیزانس بر ایتالیا در آمد. کلیسای سان ویتاله در شهر راونا معرف معماری بیزانس است که در قلمرو روم غربی ساخته شده است.پلان آن هشت ضلعی است و گنبدی بر روی این هشت ضلعی قرار گرفته است. معماری رمانِسک (Romanesque) پس از جنگ هاي صليبی، تحوالتی هنري در اروپا پدید آمد که رومانسک ناميدند. این تحوالت شامل: 1 -تثبيت مقام کليسا به عنوان رهبر مردم 2 -ایجاد وضعيتی مناسب براي برقراري روابط تجاري با شرق 3 -آزادي و استقالل شهرها 4 -راه هاي ارتباطی تجاري با کشورهاي مشرق زمين مانند شریان هاي اصلی انتقال اندیشه هاي و علوم جدید به اروپا قلمداد می گردید و این عوامل موجب گردید که اروپایيان نگرشی تازه به هنر و اندیشه هاي یونان باستان داشته باشند. سبک معماري اروپایی است که در نيمۀ سده 11 به وجود آمد و در سدۀ دوازدهم رفته رفته کنار گذاشته شدمعماري رومانسيک با کيفيت توده اي آن، دیوارهاي ضخيمش، طاقهاي گردش، پایه ها محکم، تاقهاي فنري برجهاي بزرگ و داالنهاي تزئين شده اش شناخته شده است. هر ساختمانی شکل واضحی را نشان می دهد وبه ندرت داراي نقشه هاي معمولی متقارن هستند بنابراین نماي کلّی آنها نسبت به ساختمانهاي گوتيک که دنباله آن است ساده تر به نظر می رسد. این سبک عمدتاً در معماري و خصوصاً در بناهاي مذهبی ظهور کرد رومانسک از خاک ایتاليا ظهور کرد و در اروپا گسترش یافت. نوعی هنر مردمی با اعتقاد راسخ مسيحی بود همزمان با گسترش مسيحيت در اروپا شکل گرفت ساختن کليساهاي جامع براي مراسم مهم عبادي و جذب جمعيت زیاد با مقياس بزرگ تعداد نمازخانه ها در اطراف محراب اصلی و در انتهاي بازوهاي رو به شرق پالن کليساها را به شکل صليب رومی درآوردند و ساختمان به طور متقارن نسبت به یک محور افقی درآمد و نماي اصلی آن در جهت غرب ساختند به طوري که محراب آن به طرف مشرق قرار می گرفت. در محل تقاطع محور اصلی )طولی( کليسا با محور عرضی برجهاي بلندي قرار می گرفت و در نماي غربی کليسا نيز مانند گذشته برجهاي ناقوسی دو طرف ورودي تعبيه می شد عمده ترین ویژگی معماري دوره رمانسک بکارگيري قوس هاي نيم دایره رومی، قوس گهواره اي، طاق و تویزه، عرقچين و قوس هاي ضربدري در سقف باعث تشکيل مدول هاي مربعی متشکل از چهار ستون در پالن بناهاشدن که زمينه ساز معماري گوتيک بود،استفاده از ستون ها و جزرهاي ضخيم و سنگين بوده است.
خرید خانه در تهران