پیمانکار سنگ کاری حرفه‌ای

1/1
پیمانکار سنگ کاری حرفه‌ای

پیمانکار سنگ کاری حرفه‌ای

سنگ (ساختمانی)

تهران
نیاوران
توضیحات

پیمانکار سنگ کاری حرفه ای فوری برای پروژه ای در نیاوران مورد نیاز است داشتن کار در حال اجرا در مناطق نیاوران پاسدارن سعادت آباد و پروژه‌های لوکس مزیت به حساب میاید