نصب سنگ سرامیک اسلب کاشی کاری

1/1
نصب سنگ سرامیک اسلب کاشی کاری

نصب سنگ سرامیک اسلب کاشی کاری

سنگ (ساختمانی)

تهران
نیاوران
آدرس

کامرانیه

توضیحات

بسم تعالی اجرای سنگ اسلب (بوک مچ و فور مچ )و انواع ان اجرای سرامیک اسلب ساخت روشویی کف و بدنه با تضمین قیمت و ابزار الات پیشرفته . ایکپ های مجرب و متخصص تجربه 22 ساله در کار ساختمان .