1/5
اجاره سوییت آستانه
اجاره سوییت آستانه
اجاره سوییت آستانه
اجاره سوییت آستانه
اجاره سوییت آستانه

اجاره سوییت آستانه

اجاره روزانه / اجاره مبله سوئیت (مسکونی)

5 ماه پیش

مبلغ رهن
توافقی
مبلغ اجاره
توافقی
آستانه اشرفیه
محله
40 متر
توضیحات

فاصله با پارک عابربانک نانوایی سوپر مارکت حداکثر ۵۰ متر آوردن کارت ملی وشناسناامه الزامیست