1/4
اجاره سوییت
اجاره سوییت
اجاره سوییت
اجاره سوییت

اجاره سوییت

اجاره روزانه / اجاره مبله سوئیت (مسکونی)

5 ماه پیش

مبلغ رهن
توافقی
مبلغ اجاره
توافقی
آستانه اشرفیه
محله
40 متر
توضیحات

اجاره سوییت فقط خانواده کارت ملی .شناسنامه زوجین الزامی آوردن حیوان خانگی ممنوع امکانات بخاری و پنکه ضدعفونی کامل برای (کرونا )