مناسب برای گلخانه،ویلا،کشاورزی

مناسب برای گلخانه،ویلا،کشاورزی

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
300,000,000 تومان
قیمت هر متر
80,000 تومان
شاهرود
محله
3750 متر
توضیحات

بهترین مکان مناسب برای گلخانه ،ویلا،ماشین تاداخل زمین میره،فاصله تاشهر5دقیقه... درخدمتیم تخفیف پای معامله

ثبت نظر