مناسب برای ویلا سازی

مناسب برای ویلا سازی

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
300,000,000 تومان
قیمت هر متر
80,000 تومان
شاهرود
محله
3750 متر
توضیحات

بهترین مکان روستا،فاصله تاشهر5دقیقه،ماشین تاداخل زمین میره قیمت خیلی خیلی مناسب،مناسب برای گلخانه یاویلا سازی

ثبت نظر