1/1
براشرفی ۱۶متر اماده کسب

براشرفی ۱۶متر اماده کسب

رهن و اجاره پاساژ (تجاری)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ رهن
50,000,000 تومان
مبلغ اجاره
4,000,000 تومان
تهران
پونک
16 متر
سال 1390
توضیحات

پاخور عالی روبروی ورودی اصلی موقعیت عالی دسترسی عالی

ثبت نظر