اجرای تمامی سقفهای شیب دار

اجرای تمامی سقفهای شیب دار

پیمانکار اجرای سقف (ساختمانی)

تهران
محله
توضیحات

آردواز - شینگل - دکرا , اجرای تمامی سقفهای شیب دار , پوشش سوله، خرپا، عرشه فولادی