۱۰۰۰ متر زمین مسکونی در روستای کوچیکام ماسال

1/2
۱۰۰۰ متر زمین مسکونی در روستای کوچیکام ماسال
۱۰۰۰ متر زمین مسکونی در روستای کوچیکام ماسال

۱۰۰۰ متر زمین مسکونی در روستای کوچیکام ماسال

خرید و فروش زمین (مسکونی)

بیش از 12 ماه پیش

مبلغ فروش
3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,000,000 تومان
ماسال
محله
1000 متر
توضیحات

فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 1000 متر مربع دوبر در روستای کوچیکام 500 متر با بر 8 متر 500 متر با بر 10 متر با نسق معتبر و استعلامات کامل منابع طبیعی و بنیاد مسکن واحدی

ثبت نظر