زمین دارای سند مسکونی

زمین دارای سند مسکونی

خرید و فروش زمین (مسکونی)

5 ماه پیش

مبلغ فروش
3,800,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,800,000 تومان
ماسال
محله
1000 متر
توضیحات

زمین با ویوی عالی در روستا گاومیشبان قابلیت تفکیک به چند پلاک

ثبت نظر